Italiano
Rekolekcje letnie 2018

Rekolekcje letnie 2018

         Podajemy terminy rekolekcji letnich. Serdecznie zapraszamy.

Skupienie dla Młodzieży, 27-29.04, Swarzewo

Skupienie dla Młodzieży, 27-29.04, Swarzewo

      Komunikacja to podstawa w kontaktach międzyludzkich, dlaczego więc inaczej miałoby być w...

Mój Drogi/Moja Droga, kwiecień/maj 2018.

Mój Drogi/Moja Droga, kwiecień/maj 2018.

                  Zmartwychwstania nadszedł czas! Radość wielka w każdym z nas Budzi się, by...

Alleluja! Jezus żyje!

Alleluja! Jezus żyje!

Alleluja! Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje Noc! Nie umrę, nie! Lecz będę żył!...

Słowo Życia - kwiecień 2018

Słowo Życia - kwiecień 2018

Jeśli będziecie trwali we Mnie i słowa moje w was będą trwały, cokolwiek będziecie chcieli,...

Ziarnko piasku

Ziarnko piasku

  Było sobie małe Ziarenko piasku. Leżało na pustyni, pośród wielu podobnych ziarenek, czuło się...

 • Rekolekcje letnie 2018

  Rekolekcje letnie 2018

 • Skupienie dla Młodzieży, 27-29.04, Swarzewo

  Skupienie dla Młodzieży, 27-29.04, Swarzewo

 • Mój Drogi/Moja Droga, kwiecień/maj 2018.

  Mój Drogi/Moja Droga, kwiecień/maj 2018.

 • Alleluja! Jezus żyje!

  Alleluja! Jezus żyje!

 • Słowo Życia - kwiecień 2018

  Słowo Życia - kwiecień 2018

 • Ziarnko piasku

  Ziarnko piasku

Myśl dnia

"Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych Krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości." św.Jan Paweł II

Słowo Życia

Jeśli będziecie trwali we Mnie i słowa moje w was będą trwały, cokolwiek będziecie chcieli, proście, a stanie się wam. (J 15, 7)

Trwając więc w Chrystusie, cóż mogę pragnąć, jak nie tego tylko, co jest zgodne z wolą Chrystusa? Cóż mogę chcieć, trwając w Zbawicielu, jak tylko tego, co nie jest obce zbawieniu? Bowiem czego innego pragniemy, bo jesteśmy w Chrystusie, a czego innego, bo jesteśmy jeszcze na tym świecie; ponieważ zaś mieszkamy na tym świecie, przydarza nam się czasami, że prosimy o to, o czym wiemy, że nie jest dla nas pożyteczne.

Czytaj więcej...

Czytania

 • Czytania na niedzielę, 22 kwietnia 2018

  Czwarta Niedziela Wielkanocna

  (Dz 4, 8-12)
  Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: "Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię...

Przeczytaj rozważanie do dzisiejszej Ewangelii

 

 

Kalendarz

kwiecień 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Alleluja! Jezus żyje!

Alleluja!

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje Noc!

Nie umrę, nie! Lecz będę żył! Bóg objawił swą moc.

Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz, przez nią wejdź.

Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć. 

zmartwychwstanie-1450.jpg

Powyższe wersety śpiewamy w rozpoczętym właśnie okresie wielkiej radości ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Doprowadziły nas do tej radości Wielkie i nabrzmiałe Wydarzeniami dni Świętego Triduum Paschalnego oraz Nocy Paschalnej.

Kto mógł uczestniczyć w liturgii Wielkiego Czwartku, udawał się sercem / myślą do Wieczernika, zdumiony słuchał przedziwnych słów Jezusa, który po modlitwie dziękczynnej podał uczniom chleb i wino jako święte Postacie – Jego Ciało i Krew, które jutro będą dosłownie i fizycznie wydane za nas. Potem wpatrywał się w Mistrza i uczniów, którym mył nogi, dając wzór pełnej pokory wzajemnej służby. Następnie towarzyszył Apostołom w drodze do Ogrodu Oliwnego, gdzie posnęli. I trwał przy Jezusie, wznoszącym pełną bólu i zawierzenia modlitwę aż do Krwi. Tabernakulum puste, ołtarz bez obrusa, wieczna lampka zgaszona. Noc.

A później liturgia Wielkiego Piątku. Ostatnia Droga Krzyżowa, przeżywana razem z Jezusem. Spotkanie z Szymonem, Weroniką, kobietami, Matką… Kto mógł, był, rozważał, dziękował, uwielbiał w ciszy i pośrodku tajemnicy dopełniającego się cierpienia. Koronka do Bożego Miłosierdzia brzmiała głośnym echem w sercu tego, kto z Jezusem umierał patrząc na krzyż, wołając o miłosierdzie, które „za chwilę” wypłynie z przebitego boku. Kapłan leżący na rozpoczęcie liturgii twarzą do podłogi przypomina o tym, że i ja mam zejść do najniższych pokładów doliny pokory wobec niepojętej miłości Boga. Adoracja krzyża i Komunia – Słowa i Ciała. Cisza. Najciemniejsza noc.

I wielka liturgia Paschalna, rozpoczynająca się przypomnieniem wielkich dzieła Boga od stworzenia do odkupienia człowieka, w której czeka się ze wzbierającą radością na pierwsze od tygodni „Chwała na wysokości”, dzwony i śpiew uwielbienia. Serce niemal eksploduje, bo już wie. Znowu wie. Że tak się musiało stać, jak zapowiadali prorocy (Potem wziął Dwunastu i powiedział do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy i spełni się wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowieczym. Zostanie wydany w ręce pogan, będzie wyszydzony, zelżony i opluty; ubiczują Go i zabiją, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Łk 18, 31-33). Biegnie z niewiastami do grobu (W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: "Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie"». Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom.), przeżywając niezwykłe spotkanie z Aniołami i… niedowiarstwem Apostołów, którym słowa pierwszych świadków zmartwychwstania zdały się czczą gadaniną… (Łk 24, 11). Z Janem i Piotrem biegnie do grobu (J 20, 3-8), spotyka Jezusa przy łamaniu chleba w Emaus (Łk 24, 30-32) z Tomaszem wkłada rękę do Bogu i palce w miejsce gwoździ oraz przyjmuje pokój, jakiego świat dać nie może (J 20, 26-28).

Wypełniło się! Dokonało się! Grzech i śmierć pokonane, życie zwyciężyło! Brama nieba otwarta! Jezus żyje!

Mój Bóg jest potężny w swej mocy, a ja jestem Jego dzieckiem. Umiłowanym. W Jego zwycięstwie jest moje zwycięstwo (Ap 12, 11). W Jego ranach jest moje uzdrowienie (Iz 53, 5) i usprawiedliwienie (Rz 5, 9). On jest moim pokojem (Ef 2, 14). Pojednał mnie ze Sobą (Rz 5, 10), wykupił Swoją Krwią z niewoli grzechu i śmierci (1P 1, 18), tą Krwią oczyszcza moje sumienie z martwych uczynków i uzdalnia do służby Bogu (Hbr 9, 14). W Komunii świętej mam udział w Jego Ciebie i Krwi (1Kor 10, 16) i życie wieczne (J 6, 54, Hbr 10, 19).

Boże, bądź uwielbiony na wieki! Amen.