Italiano
Jesteś chciany, kochany, potrzebny - Rekolekcje dla Młodzieży

Jesteś chciany, kochany, potrzebny - Rekolekcje dla Młodzieży

 "Tylko tam, gdzie widać Boga, naprawdę zaczyna się życi Dopiero wówczas, gdy spotykamy w...

 Odpust ku czci Krwi Chrystusa - 1 lipca

Odpust ku czci Krwi Chrystusa - 1 lipca

   Serdecznie zapraszamy na Odpust ku czci Krwi Chrystusa do Miasteczka Krwi Chrystusa w...

MAM TĘ MOC! Rekolekcje Młodych 2018

MAM TĘ MOC! Rekolekcje Młodych 2018

Kochana Młodzieży, już za chwilę usłyszycie ostatni dzwonek w szkole i ... nareszcie...

Piotr i Paweł - Świeci Apostołowie Wiary

Piotr i Paweł - Świeci Apostołowie Wiary

Znów zaglądamy do archiwum Misjonarek Krwi Chrystusa. Tym razem, by pomóc sobie przygotować...

List do MPJ - czerwiec/lipiec 2018

List do MPJ - czerwiec/lipiec 2018

  Mój Drogi/moja Droga! Wiem, że rok szkolny idzie wolno jak ślimak, a wakacje biegną jak...

Wakacje z Bogiem 2018

Wakacje z Bogiem 2018

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy na rekolekcje do Miasteczka Krwi Chrystusa i do Swarzewa...

 • Jesteś chciany, kochany, potrzebny - Rekolekcje dla Młodzieży

  Jesteś chciany, kochany, potrzebny - Rekolekcje dla Młodzieży

 • Odpust ku czci Krwi Chrystusa - 1 lipca

  Odpust ku czci Krwi Chrystusa - 1 lipca

 • MAM TĘ MOC! Rekolekcje Młodych 2018

  MAM TĘ MOC! Rekolekcje Młodych 2018

 • Piotr i Paweł - Świeci Apostołowie Wiary

  Piotr i Paweł - Świeci Apostołowie Wiary

 • List do MPJ - czerwiec/lipiec 2018

  List do MPJ - czerwiec/lipiec 2018

 • Wakacje z Bogiem 2018

  Wakacje z Bogiem 2018

Myśl dnia

"Patrzmy uważnymi oczyma na Krew Chrystusa i poznajmy, jak bardzo jest ona droga Bogu, Jego Ojcu, skoro wylana dla naszego zbawienia, przyniosła całemu światu łaskę skruchy." św. Klemens II

Słowo Życia

„Gdy jej [Elżbiety] sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem.”  ( Łk 1, 58)

Narodziny Jana Chrzciciela wzbudziły radość u sąsiadów i krewnych Elżbiety. Dostrzegli oni w tym wielkie miłosierdzie Boga. Wczytując się w wydarzenia opisujące postać Jana Chrzciciela i  jego działalność łatwo możemy dostrzec jak wiele dobra przyniosły dla wszystkich jego narodziny. Przygotowywał on serca ludzi na przyjście Mesjasza: ...

Czytaj więcej...

Czytania

 • Czytania na sobotę, 23 czerwca 2018

  Sobota XI tygodnia okresu zwykłego - wspomnienie dowolne święty Józefa Cafasso, prezbitera

  (2 Krn 24, 17-25)
  Po śmierci Jojady przybyli naczelnicy judzcy i oddali pokłon królowi. Król ich wtedy usłuchał. Opuścili więc świątynię Pana, Boga swego, i zaczęli czcić aszery oraz...

Przeczytaj rozważanie do dzisiejszej Ewangelii

 

 

Kalendarz

czerwiec 2018
N P W Ś C Pt S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Alleluja! Jezus żyje!

Alleluja!

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje Noc!

Nie umrę, nie! Lecz będę żył! Bóg objawił swą moc.

Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz, przez nią wejdź.

Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć. 

zmartwychwstanie-1450.jpg

Powyższe wersety śpiewamy w rozpoczętym właśnie okresie wielkiej radości ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Doprowadziły nas do tej radości Wielkie i nabrzmiałe Wydarzeniami dni Świętego Triduum Paschalnego oraz Nocy Paschalnej.

Kto mógł uczestniczyć w liturgii Wielkiego Czwartku, udawał się sercem / myślą do Wieczernika, zdumiony słuchał przedziwnych słów Jezusa, który po modlitwie dziękczynnej podał uczniom chleb i wino jako święte Postacie – Jego Ciało i Krew, które jutro będą dosłownie i fizycznie wydane za nas. Potem wpatrywał się w Mistrza i uczniów, którym mył nogi, dając wzór pełnej pokory wzajemnej służby. Następnie towarzyszył Apostołom w drodze do Ogrodu Oliwnego, gdzie posnęli. I trwał przy Jezusie, wznoszącym pełną bólu i zawierzenia modlitwę aż do Krwi. Tabernakulum puste, ołtarz bez obrusa, wieczna lampka zgaszona. Noc.

A później liturgia Wielkiego Piątku. Ostatnia Droga Krzyżowa, przeżywana razem z Jezusem. Spotkanie z Szymonem, Weroniką, kobietami, Matką… Kto mógł, był, rozważał, dziękował, uwielbiał w ciszy i pośrodku tajemnicy dopełniającego się cierpienia. Koronka do Bożego Miłosierdzia brzmiała głośnym echem w sercu tego, kto z Jezusem umierał patrząc na krzyż, wołając o miłosierdzie, które „za chwilę” wypłynie z przebitego boku. Kapłan leżący na rozpoczęcie liturgii twarzą do podłogi przypomina o tym, że i ja mam zejść do najniższych pokładów doliny pokory wobec niepojętej miłości Boga. Adoracja krzyża i Komunia – Słowa i Ciała. Cisza. Najciemniejsza noc.

I wielka liturgia Paschalna, rozpoczynająca się przypomnieniem wielkich dzieła Boga od stworzenia do odkupienia człowieka, w której czeka się ze wzbierającą radością na pierwsze od tygodni „Chwała na wysokości”, dzwony i śpiew uwielbienia. Serce niemal eksploduje, bo już wie. Znowu wie. Że tak się musiało stać, jak zapowiadali prorocy (Potem wziął Dwunastu i powiedział do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy i spełni się wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowieczym. Zostanie wydany w ręce pogan, będzie wyszydzony, zelżony i opluty; ubiczują Go i zabiją, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Łk 18, 31-33). Biegnie z niewiastami do grobu (W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: "Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie"». Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom.), przeżywając niezwykłe spotkanie z Aniołami i… niedowiarstwem Apostołów, którym słowa pierwszych świadków zmartwychwstania zdały się czczą gadaniną… (Łk 24, 11). Z Janem i Piotrem biegnie do grobu (J 20, 3-8), spotyka Jezusa przy łamaniu chleba w Emaus (Łk 24, 30-32) z Tomaszem wkłada rękę do Bogu i palce w miejsce gwoździ oraz przyjmuje pokój, jakiego świat dać nie może (J 20, 26-28).

Wypełniło się! Dokonało się! Grzech i śmierć pokonane, życie zwyciężyło! Brama nieba otwarta! Jezus żyje!

Mój Bóg jest potężny w swej mocy, a ja jestem Jego dzieckiem. Umiłowanym. W Jego zwycięstwie jest moje zwycięstwo (Ap 12, 11). W Jego ranach jest moje uzdrowienie (Iz 53, 5) i usprawiedliwienie (Rz 5, 9). On jest moim pokojem (Ef 2, 14). Pojednał mnie ze Sobą (Rz 5, 10), wykupił Swoją Krwią z niewoli grzechu i śmierci (1P 1, 18), tą Krwią oczyszcza moje sumienie z martwych uczynków i uzdalnia do służby Bogu (Hbr 9, 14). W Komunii świętej mam udział w Jego Ciebie i Krwi (1Kor 10, 16) i życie wieczne (J 6, 54, Hbr 10, 19).

Boże, bądź uwielbiony na wieki! Amen.