Italiano
List do MPJ! - sierpień/wrzesień 2018

List do MPJ! - sierpień/wrzesień 2018

Drodzy Mali Przyjaciele Jezusa! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce, A przeciw...

List do MPJ! - sierpień 2018

List do MPJ! - sierpień 2018

Mój Drogi/moja Droga! Witam w połowie wakacji!!! Jaka to fantastyczna sprawa! Jeszcze cały...

Słowo Życia - sierpień 2018

Słowo Życia - sierpień 2018

                   Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie...

Spotkanie ze św. Kasprem - sierpień 2018

Spotkanie ze św. Kasprem - sierpień 2018

    Zapraszamy na dalszy ciąg „myśli kilku”  będących kontynuacją cyklu rozpoczętego w...

Spotkanie ze św. Kasprem - lipiec 2018

Spotkanie ze św. Kasprem - lipiec 2018

 Lipiec. Miesiąc szczególny dla czcicieli Krwi Chrystusa. Rzecz jasna, Przenajdroższa Krew,...

List do MPJ! - lipiec 2018

List do MPJ! - lipiec 2018

                                                          Mój Drogi/moja Droga! Słowo Życia...

 • List do MPJ! - sierpień/wrzesień 2018

  List do MPJ! - sierpień/wrzesień 2018

 • List do MPJ! - sierpień 2018

  List do MPJ! - sierpień 2018

 • Słowo Życia - sierpień 2018

  Słowo Życia - sierpień 2018

 • Spotkanie ze św. Kasprem - sierpień 2018

  Spotkanie ze św. Kasprem - sierpień 2018

 • Spotkanie ze św. Kasprem - lipiec 2018

  Spotkanie ze św. Kasprem - lipiec 2018

 • List do MPJ! - lipiec 2018

  List do MPJ! - lipiec 2018

Myśl dnia

"Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, gdy nasze skrzydła zapomniały jak latać."

Słowo Życia

Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia  w sobie. (J 6, 53)

 

Troska o życie i zdrowie jest bardzo mocno wpisana w codzienność człowieka. Składając sobie wzajemnie życzenia przy różnych okazjach, obok wszelkiej pomyślności, życzymy, aby towarzyszyło nam dobre zdrowie. Mamy w sobie także instynkt samozachowawczy, który pomaga nam szukać sposobów ocalenia naszego istnienia w sytuacjach, które mogą zagrażać naszemu życiu. 

Czytaj więcej...

Czytania

 • Czytania na niedzielę, 19 sierpnia 2018

  Niedziela XX tygodnia okresu zwykłego

  (Prz 9, 1-6)
  Mądrość zbudowała sobie dom, wyciosała siedem kolumn, nabiła swych zwierząt, namieszała wina i zastawiła stół. Służące odesłała i woła na wyżynnych miejscach miasta: "Prostaczek niech tutaj przyjdzie!" Do tego, komu brak rozumu, mówiła:...

Przeczytaj rozważanie do dzisiejszej Ewangelii

 

 

Kalendarz

sierpień 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Alleluja! Jezus żyje!

Alleluja!

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje Noc!

Nie umrę, nie! Lecz będę żył! Bóg objawił swą moc.

Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz, przez nią wejdź.

Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć. 

zmartwychwstanie-1450.jpg

Powyższe wersety śpiewamy w rozpoczętym właśnie okresie wielkiej radości ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Doprowadziły nas do tej radości Wielkie i nabrzmiałe Wydarzeniami dni Świętego Triduum Paschalnego oraz Nocy Paschalnej.

Kto mógł uczestniczyć w liturgii Wielkiego Czwartku, udawał się sercem / myślą do Wieczernika, zdumiony słuchał przedziwnych słów Jezusa, który po modlitwie dziękczynnej podał uczniom chleb i wino jako święte Postacie – Jego Ciało i Krew, które jutro będą dosłownie i fizycznie wydane za nas. Potem wpatrywał się w Mistrza i uczniów, którym mył nogi, dając wzór pełnej pokory wzajemnej służby. Następnie towarzyszył Apostołom w drodze do Ogrodu Oliwnego, gdzie posnęli. I trwał przy Jezusie, wznoszącym pełną bólu i zawierzenia modlitwę aż do Krwi. Tabernakulum puste, ołtarz bez obrusa, wieczna lampka zgaszona. Noc.

A później liturgia Wielkiego Piątku. Ostatnia Droga Krzyżowa, przeżywana razem z Jezusem. Spotkanie z Szymonem, Weroniką, kobietami, Matką… Kto mógł, był, rozważał, dziękował, uwielbiał w ciszy i pośrodku tajemnicy dopełniającego się cierpienia. Koronka do Bożego Miłosierdzia brzmiała głośnym echem w sercu tego, kto z Jezusem umierał patrząc na krzyż, wołając o miłosierdzie, które „za chwilę” wypłynie z przebitego boku. Kapłan leżący na rozpoczęcie liturgii twarzą do podłogi przypomina o tym, że i ja mam zejść do najniższych pokładów doliny pokory wobec niepojętej miłości Boga. Adoracja krzyża i Komunia – Słowa i Ciała. Cisza. Najciemniejsza noc.

I wielka liturgia Paschalna, rozpoczynająca się przypomnieniem wielkich dzieła Boga od stworzenia do odkupienia człowieka, w której czeka się ze wzbierającą radością na pierwsze od tygodni „Chwała na wysokości”, dzwony i śpiew uwielbienia. Serce niemal eksploduje, bo już wie. Znowu wie. Że tak się musiało stać, jak zapowiadali prorocy (Potem wziął Dwunastu i powiedział do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy i spełni się wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowieczym. Zostanie wydany w ręce pogan, będzie wyszydzony, zelżony i opluty; ubiczują Go i zabiją, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Łk 18, 31-33). Biegnie z niewiastami do grobu (W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: "Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie"». Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom.), przeżywając niezwykłe spotkanie z Aniołami i… niedowiarstwem Apostołów, którym słowa pierwszych świadków zmartwychwstania zdały się czczą gadaniną… (Łk 24, 11). Z Janem i Piotrem biegnie do grobu (J 20, 3-8), spotyka Jezusa przy łamaniu chleba w Emaus (Łk 24, 30-32) z Tomaszem wkłada rękę do Bogu i palce w miejsce gwoździ oraz przyjmuje pokój, jakiego świat dać nie może (J 20, 26-28).

Wypełniło się! Dokonało się! Grzech i śmierć pokonane, życie zwyciężyło! Brama nieba otwarta! Jezus żyje!

Mój Bóg jest potężny w swej mocy, a ja jestem Jego dzieckiem. Umiłowanym. W Jego zwycięstwie jest moje zwycięstwo (Ap 12, 11). W Jego ranach jest moje uzdrowienie (Iz 53, 5) i usprawiedliwienie (Rz 5, 9). On jest moim pokojem (Ef 2, 14). Pojednał mnie ze Sobą (Rz 5, 10), wykupił Swoją Krwią z niewoli grzechu i śmierci (1P 1, 18), tą Krwią oczyszcza moje sumienie z martwych uczynków i uzdalnia do służby Bogu (Hbr 9, 14). W Komunii świętej mam udział w Jego Ciebie i Krwi (1Kor 10, 16) i życie wieczne (J 6, 54, Hbr 10, 19).

Boże, bądź uwielbiony na wieki! Amen.