ŚLADY PO UPADKU - X Niedziela zwykła

ŚLADY PO UPADKU - X Niedziela zwykła

• Rdz 3, 9-15. Wielu spośród klasycznie myślących teologów twierdzi, że grzech pierworodny jest...

Słowo Życia - czerwiec 2024

Słowo Życia - czerwiec 2024

Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jakby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. (…) nasienie...

Czas próby, zaufanie, radość ze spotkania

Czas próby, zaufanie, radość ze spotkania

Wiara Maryi, jej całkowite zaufanie w moc Boga działającego w całym jej życiu we wszystkich...

List do MPJ - maj 2024

List do MPJ - maj 2024

Mój Drogi, moja Droga! Czyż nie jest pięknie na świecie w maju? Zdążyłeś/zdążyłaś już zobaczyć...

Słowo Życia - maj 2024

Słowo Życia - maj 2024

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha...

PROŚBA O MODLITWĘ!

PROŚBA O MODLITWĘ!

W dniach 7-10 kwietnia 2024 r. odbędzie się Kapituła Generalna i wybory do Zarządu naszej...

 • ŚLADY PO UPADKU - X Niedziela zwykła

  ŚLADY PO UPADKU - X Niedziela zwykła

 • Słowo Życia - czerwiec 2024

  Słowo Życia - czerwiec 2024

 • Czas próby, zaufanie, radość ze spotkania

  Czas próby, zaufanie, radość ze spotkania

 • List do MPJ - maj 2024

  List do MPJ - maj 2024

 • Słowo Życia - maj 2024

  Słowo Życia - maj 2024

 • PROŚBA O MODLITWĘ!

  PROŚBA O MODLITWĘ!

Słowo Życia - kwiecień 2024

IMG_1415.JPG

„Pan mój i Bóg mój!” J 20, 28

Liturgiczny okres wielkanocny to czas spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. W nowym ukazaniu się Jezusa wyróżnia się postać Tomasza Apostoła. Jak Maria Magdalena była wzorem dla szukających Jezusa tak Tomasz staje się figurą tych, którzy wątpią zarówno w bóstwo Pana, jak i Jego człowieczeństwo, ale później nawracają się bez zastrzeżeń. Zmartwychwstały Jezus jest tożsamy z Ukrzyżowanym. Jezus na nowo ukazuje, że wiara w niego powinna się opierać na świadectwie tych, którzy go widzieli.

Święty Grzegorz Wielki pisze o tym tak: “Czy wierzycie, iż to dzieło przypadku, że tego wybranego ucznia wówczas brakowało, że przychodząc później miał o tym usłyszeć, że słysząc miał wątpić, wątpiąc dotknąć, dotknąwszy uwierzyć. Nie wydarzyło się to przypadkiem, lecz z Boskiego zrządzenia. Cudownym bowiem sposobem sprawiła Niebiańska łaskawość, że ów wątpiący uczeń, kiedy u swojego mistrza dotknął rany ciała u nas uzdrawia rany niewiary, bo wątpiący i dotykający uczeń stał się świadkiem prawdziwego zmartwychwstania.”

Tomaszowe wyznanie Pan mój i Bóg mój możemy odnaleźć także w ludowej pobożności. W czasie przygotowania do uroczystości pierwszej komunii świętej w jednej z parafii katechetka uczyła dzieci takiej oto formuły modlitewnej: "Pan mój i Bóg mój, błogosławione Ciało Pana mego, które za mnie grzesznika zostało wydane",  i drugie: "Pan mój i Bóg mój, błogosławiona Krew Pana mego, która za mnie grzesznika została przelana." Owa katechetka zachęcała dzieci, aby tymi słowami modlili się w momencie ukazania najświętszych postaci w czasie Mszy Świętej. Jak zaznaczała, słowa tej modlitwy mają przypominać nam, że tak jak Tomasz spotkał zmartwychwstałego Chrystusa i uwierzył, tak my w czasie każdej mszy świętej spotykamy się z Chrystusem Zmartwychwstałym, który przez swoją mękę śmierć i zmartwychwstanie dał nam nadzieję życia wiecznego.

ks. Wojciech Czajkowski