Myśl dnia - Maryja

Przez wiarę Matka uczestniczy w śmierci Syna — a jest to śmierć odkupieńcza. W przeciwieństwie do uczniów, którzy uciekli, była to wiara pełna światła. (Encyklika Redemptoris Mater, nr 18)

Słowo Życia

Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 20)
Otwartość na światło Boże broni nas przed próbami wyprzedzania i zastępowania woli naszego Pana. Uczniowie pytali o ziemskie królestwo Izraela i kłócili się o władzę; Jezus czyni nas władnymi głosić orędzie życia i zbawienia.

Czytaj więcej  

Czytania

  • Czytania na piątek, 2 czerwca 2023

    Piątek VIII tydzień zwykły

    (Syr 44, 1. 9-13)

    Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych w kolejności ich pochodzenia. Ale są i tacy, o których nie pozostała pamięć, zginęli, jakby wcale nie istnieli, byli, ale jak gdyby ich nie było, a dzieci ich...

Przeczytaj rozważanie do dzisiejszej Ewangelii

 

 

Kalendarz

czerwiec 2023
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Słowo Życia - czerwiec 2023

Czytaj więcej...

Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli (Mt 10, 31)

W ostatnią niedzielę czerwca trzykrotnie słyszymy w liturgii słowa NIE BÓJCIE SIĘ. Jezus doskonale wie, co to strach, sam bał się aż do krwawego potu (por. Łk 22, 44). Film "Pasja" Mela Gibsona poruszająco pokazuje ten lęk i pokonanie go. To pierwsza ważna podpowiedź dla nas - lęk jest, przychodzi, ale można go pokonać! Syn Boży woła do Ojca, chroni się w Jego miłości i chociaż początkowo prosi o oddalenie kielicha, ostatecznie zdaje się na Jego wolę (por. Łk 22,42). Umocniony, gotowy wychodzi na spotkanie Judasza. Nie broni się, milczy, choć tyle Mu zarzucają i tak kłamią, i tak dręczą, Jego siła jest w zawierzeniu Ojcu i miłości do nas.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - maj 2023

Czytaj więcej...

Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata (Mt 28, 20)

Różni ludzie pojawiają się w ciągu dziejów, aby ogłaszać swoje hasła czy obietnice. Jezus gwarantuje, że pozostanie z tymi, którzy Mu uwierzyli. To dla nas zobowiązanie; przecież przekazuje On nam także władzę nauczania i uświęcania, i nie powinniśmy rezygnować z tych darów. Tylko Jego władza jest autentyczna i stabilna; jeśli jej zaufamy, zyskamy pewność swoich losów i losów świata. Kto wątpi w słowo Zbawiciela, jest zdany jedynie na własne sny, które na pewno nie wystarczą wobec wyzwań życia. Możemy z łaską Bożą zyskać przekonanie, że nie stajemy wobec nich sami, to daje nam siłę do podejmowania codziennych powinności.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - kwiecień 2023

Czytaj więcej...

Idźcie i oznajmijcie moim braciom:
niech udadzą się do Galilei,
tam Mnie zobaczą Mt 28, 10

(...) Mateuszowy opis (por. Mt 28, 8-15) pięknie wskazuje, że to niewiasty są pierwszymi, którym Chrystus się ukazuje (por. Mt 28, 9). W kulturze żydowskiej i rzymskiej to niemożliwe, tam tylko mężczyźni mieli władzę i rządzili. Kobiety spychane były z życia społecznego i nie dawano im rangi autorytetu. Jezus zaś ukazuje się najpierw niewiastom. Niektórzy mówią, że to dlatego, iż one trwały przy Jego ukrzyżowaniu (por. J 19, 25-27).

Czytaj więcej...

Słowo Życia - marzec 2023

Czytaj więcej...

Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, stanie się źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu (J 4, 13-14)

W rozmowie z Samarytanką przy studni Jakubowej - która wśród opowieści ewangelicznych lśni niczym perła - Jezus mówi o wodzie jako o żywiole najprostszym, lecz życiodajnym, najbardziej pożądanym przez ludzi przywykłych do życia na pustyni. Nie trzeba wielu wyjaśnień, żeby zrozumieć, co znaczy woda.
Woda źródlana służy naszemu życiu ziemskiemu, podczas gdy woda żywa, o której mówi Jezus, daje życie wieczne.

Czytaj więcej...

Równe szanse - rozważanie niedzielne

Czytaj więcej...

Iz 58, 7 –10. Tekst proroka Izajasza jest bardzo bliski wszystkim czerpiącym modlitwą ze źródła Bożego Słowa. Pojawia się nader często, co nie trudno zauważyć, w liturgii Kościoła. Mimo przypuszczalnie trzech różnych autorów, intuicja zwoju Izajasza idzie jasno ku jednemu celowi. To właśnie najlepiej świadczy o fakcie, że nadrzędnym autorem natchnionych tekstów Pisma Świętego jest Bóg, a ludzcy pisarzy co najwyżej usługują Mu talentem, gramatyką czy piórem. Rozdział podany na modlitwę wewnętrzną tej niedzieli to Trito-Izajasz, a więc ostatni z trzech spisujących słowa księgi. Świadectwo proroka można nazwać stanowczym traktatem o praktycznej miłości bliźniego. Zostaje ono wplecione w szerszy kontekst rozdziału pięćdziesiątego ósmego, z którego Izajasz – ku zdziwieniu czytelników – wyprowadza temat autentycznego postu.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - luty 2023

Czytaj więcej...

Wy jesteście światłem świata Mt 5, 14

Nie mamy świecić sobą, własnymi zdolnościami, talentami dla zdobycia swojej chwały, ale Chrystusem, którego w sobie nosimy przez przyjmowanie Go w Eucharystii.
O tyle świecimy Jego światłem o ile jesteśmy z Nim zjednoczeni. Każdy nasz gest, sposób mówienia, zachowania jak również dzieła, których się podejmujemy świadczą o tym, czy Jezus Chrystus żyje w nas. Słowa Pana Jezusa: Wy jesteście światłem świata dla ludzi ochrzczonych nie są propozycją ani zachętą, lecz stwierdzeniem, czymś oczywistym, bo skoro wierzę to, żyję w świetle nauki Chrystusa i niosę w sobie Jego światło tam, gdzie panują ciemności grzechu, gdzie nie odróżnia się dobra od zła, ani prawdy od fałszu.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - styczeń 2023

Czytaj więcej...

Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi
(Mt 4, 19)

Jezus zobaczył tych, którzy pracują. Dostrzegł człowieka w jego zmaganiu się, w jego trosce o życie swoje i innych. Dlaczego rybacy winni zostawić pracę, która ma sens? Dlaczego trzeba odejść? Ponieważ wzywa Jezus. Mają zostawić to, co czynili dotychczas w życiu, co posiadali: sieci, łodzie. To jest pierwszy etap odchodzenia na wezwanie. Drugi etap, to zostawienie ojca, swoich w domu i towarzyszy połowów. Odejście od rzeczy i od ludzi.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - grudzień 2022

Czytaj więcej...

...nie bój się... (Mt 1, 20)

Pełen subtelności jest fragment Ewangelii wg św. Mateusza (1, 18-24), który słyszymy w IV Niedzielę Adwentu. To fragment opowieści dzieciństwa Jezusa i historii Jego narodzenia. Razem z autorem Ewangelii skupmy swoją uwagę na osobie św. Józefa. Bardzo zachwyca mnie sposób, w jaki Bóg porozumiewa się z Józefem. Bóg mówi językiem Józefa po to, by ten mógł Go zrozumieć i co więcej zechciał przyjąć Jego wolę. Bo przecież nigdzie nie powiedziano, że Józef został do czegokolwiek zmuszony. A to bardzo ważne, zwłaszcza dla mężczyzny, który lubi sam decydować o sobie, o swoim losie i o tym, co trzeba, a czego nie trzeba zrobić.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - listopad 2022

Czytaj więcej...

„wielka jest wasza nagroda w niebie” (Mt 5,12)


To, co Chrystus przedstawia nam dzisiaj w ośmiu błogosławieństwach – można nazwać wielkim programem. „Błogosławieństwa stanowią program chrześcijańskiej szczęśliwości”. Trzeba im nadać „sens”, jaki posiadają według intencji samego Jezusa. Jezus bowiem przyszedł, by przynieść od Boga uroczyste TAK na obietnice Starego Testamentu. Królestwo niebieskie obecne jest w Nim. Co więcej, Jezus dokonał swoistego wcielenia „Błogosławieństw” przez to, że sam według nich żył. Program ten „stanowi także jedyną drogę do zaprowadzenia ładu w każdym sercu i w całej ludzkości. Jest to program rewolucyjny, bo wywraca wszystkie ustalone schematy myślenia ludzkiego” (kard. St. Wyszyński).

Czytaj więcej...