Słowo Życia - maj 2024

Czytaj więcej...

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. (Mt 28, 19)

Uroczystość Trójcy Świętej daje nam sposobność do zatrzymania się nad tajemnicą jedności trzech Osób Boskich, nad tajemnicą chrztu świętego, poprzez który człowiek staje się mieszkaniem godnym tej Świętej Obecności. W tym dniu jesteśmy świadkami posłania Jedenastu na cały świat, aby udzielali chrztu i nauczali o nakazach Pana. Jednocześnie jesteśmy zaproszeni do tego, aby serce nasze czynić przestrzenią, w której Bóg- Miłość będzie w jego centrum.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - kwiecień 2024

Czytaj więcej...

„Pan mój i Bóg mój!” J 20, 28

Liturgiczny okres wielkanocny to czas spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. W nowym ukazaniu się Jezusa wyróżnia się postać Tomasza Apostoła. Jak Maria Magdalena była wzorem dla szukających Jezusa tak Tomasz staje się figurą tych, którzy wątpią zarówno w bóstwo Pana, jak i Jego człowieczeństwo, ale później nawracają się bez zastrzeżeń. Zmartwychwstały Jezus jest tożsamy z Ukrzyżowanym. Jezus na nowo ukazuje, że wiara w niego powinna się opierać na świadectwie tych, którzy go widzieli.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - marzec 2024

Czytaj więcej...

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. (Ef 2, 8)

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, mówi św. Paweł. Następnie dodaje, że nie z naszych uczynków będziemy zbawieni. Są to chyba najczęściej opacznie rozumiane słowa Pisma Świętego, a brak dobrej woli powoduje, że wielu próbuje je odczytywać jako potwierdzenie własnego zdania. Nie można oddzielić wiary od uczynków, przecież żywa wiara objawia się w postępowaniu, co zresztą wcale nie znaczy, że wszystko czynimy idealnie.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - luty 2024

Czytaj więcej...

Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony!" (Mk 1,40-42)

Trędowaty to człowiek, który nie potrafi sam siebie zaakceptować i źle czuje się we własnej skórze. W czasach Jezusa trędowaci musieli mieszkać w oddzielnych wioskach. Jest to również wymowny obraz dla nas: kto nie potrafi zaakceptować sam siebie, czuje się nieakceptowany przez innych. Każde słowo i każde spojrzenie interpretuje jako wyraz odrzucenia i w konsekwencji uznaje się za wykluczonego z ludzkiej społeczności. Trędowaty z Ewangelii podchodzi do Jezusa i prosi Go o uzdrowienie.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - styczeń 2024

Czytaj więcej...

Pójdźcie za Mną (…) poszli za Nim (Mk 1, 17-18)

Ewangelia, której wysłuchamy w trzecią niedzielę zwykłą, przenosi nas nad Jezioro Galilejskie. Widzimy rybaków wykonujących swoje codzienne zadania – zarzucanie sieci w jezioro, naprawianie ich. W taki zwyczajny dzień tamtędy przechodził Jezus. Ujrzał Szymona, Andrzeja, Jakuba i Jana i wezwał ich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi.
W tym Jezusowym spojrzeniu i Jego słowach musiało być coś, co ich zafascynowało, zachwyciło. Spojrzenie Jezusa przeniknęło do głębi serca tych rybaków. Jezus patrzył na nich spojrzeniem pełnym miłości i głębokiego zaufania.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - grudzień 2023

Czytaj więcej...

Czuwajcie   (Mk 13, 37)  

Ewangelia, którą czytamy w pierwszą niedzielę Adwentu jest fragmentem mowy eschatologicznej wygłoszonej przez Jezusa na Górze Oliwnej na kilka dni przed swoją śmiercią. Bezpośrednio przed rozważaną przez nas perykopą Jezus stwierdza: O dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie ani Syn, tylko Ojciec (Mk 13, 32). Chodzi tutaj o datę końca świata, powtórnego przyjścia Jezusa na świat. Stąd wypływa to trzykrotnie Jezusowe wezwanie: Czuwajcie!.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - listopad 2023

Czytaj więcej...

Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. ...jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.
...jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. (Mt 23, 8-10)

Rabbi, Nauczyciel, to ten, którego słucham całym sercem, podążam za Nim. On pociesza moje serce. Do Nauczyciela mamy zaufanie. On pozwala odnaleźć się nam we wspólnocie z innymi, uczy wchodzenia w dobre, bezpieczne dla nas relacje, uczy odpowiedzialności za nie. Słuchanie Go pozwala innych nazywać braćmi. Jego słowa nie tylko nas uczą, ale przede wszystkim pocieszają serce.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - październik 2023 r.

Czytaj więcej...

Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara,

a Bogu to, co należy do Boga (Mt 22, 15-21)

Ewangelia... (Mt 22, 15-21) przedstawia znów spotkanie twarzą w twarz Jezusa z Jego przeciwnikami. Tematemrozmowy jest sprawa podatku dla cezara: jest to kwestia drażliwa, dotycząca słuszności lub niesłuszności płacenia podatku cesarzowi rzymskiemu, któremu podlegała Palestyna w czasach Jezusa. Stanowiska były różne. Dlatego pytanie postawione przez faryzeuszy: Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie? (w. 17), stanowi pułapkę dla Nauczyciela.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - wrzesień 2023 r.

 Czytaj więcej...Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo (Rz 13, 8)

W poprzednich zdaniach swojego Listu (Rz 13, 1-7) św. Paweł mówi o długu, który mamy wobec władzy świeckiej (posłuszeństwo, szacunek, płacenie podatków, itp.), podkreślając, że spłacanie tego długu również powinno być ożywione miłością.

Czytaj więcej...