Słowo Życia - grudzień 2023

Czytaj więcej...

Czuwajcie   (Mk 13, 37)  

Ewangelia, którą czytamy w pierwszą niedzielę Adwentu jest fragmentem mowy eschatologicznej wygłoszonej przez Jezusa na Górze Oliwnej na kilka dni przed swoją śmiercią. Bezpośrednio przed rozważaną przez nas perykopą Jezus stwierdza: O dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie ani Syn, tylko Ojciec (Mk 13, 32). Chodzi tutaj o datę końca świata, powtórnego przyjścia Jezusa na świat. Stąd wypływa to trzykrotnie Jezusowe wezwanie: Czuwajcie!.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - listopad 2023

Czytaj więcej...

Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. ...jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.
...jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. (Mt 23, 8-10)

Rabbi, Nauczyciel, to ten, którego słucham całym sercem, podążam za Nim. On pociesza moje serce. Do Nauczyciela mamy zaufanie. On pozwala odnaleźć się nam we wspólnocie z innymi, uczy wchodzenia w dobre, bezpieczne dla nas relacje, uczy odpowiedzialności za nie. Słuchanie Go pozwala innych nazywać braćmi. Jego słowa nie tylko nas uczą, ale przede wszystkim pocieszają serce.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - październik 2023 r.

Czytaj więcej...

Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara,

a Bogu to, co należy do Boga (Mt 22, 15-21)

Ewangelia... (Mt 22, 15-21) przedstawia znów spotkanie twarzą w twarz Jezusa z Jego przeciwnikami. Tematemrozmowy jest sprawa podatku dla cezara: jest to kwestia drażliwa, dotycząca słuszności lub niesłuszności płacenia podatku cesarzowi rzymskiemu, któremu podlegała Palestyna w czasach Jezusa. Stanowiska były różne. Dlatego pytanie postawione przez faryzeuszy: Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie? (w. 17), stanowi pułapkę dla Nauczyciela.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - wrzesień 2023 r.

 Czytaj więcej...Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo (Rz 13, 8)

W poprzednich zdaniach swojego Listu (Rz 13, 1-7) św. Paweł mówi o długu, który mamy wobec władzy świeckiej (posłuszeństwo, szacunek, płacenie podatków, itp.), podkreślając, że spłacanie tego długu również powinno być ożywione miłością.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - sierpień 2023

Czytaj więcej...

Wielbi dusza moja Pana (Łk 1, 46)

Kiedy człowiek stanął na Księżycu, wypowiedziane zostało zdanie, które stało się słynne: «Jest to mały krok dla człowieka, wielki skok dla ludzkości». Istotnie, było to dla ludzkości osiągnięcie historyczne. Lecz dziś, we Wniebowzięciu Maryi, świętujemy nieskończenie większą zdobycz. Matka Boża stanęła w raju - nie poszła tam jedynie duchem, ale również z ciałem, całą sobą. Ten krok małej Dziewicy z Nazaretu był ogromnym skokiem naprzód ludzkości.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - lipiec 2023

Czytaj więcej...

Oto siewca wyszedł siać (Mt 13, 3)

Po raz kolejny w swoim życiu słyszymy przypowieść o siewcy. Wiemy już dobrze, że Siewcą jest Chrystus, a ziarnem – Jego Słowo, zaś miejsce, na które ono pada symbolizuje serce człowieka. Jesteśmy więc dziś zaproszeni do tego, by zbadać glebę swojego serca, zobaczyć, czy jest we mnie otwartość na Boże Słowo, na to, czego pragnie ode mnie Bóg.

Najpierw możemy na nowo zadziwić się hojnością Siewcy, który rzuca ziarno nie tylko na miejsca żyzne, starannie uprawione, dające pewność obfitego plonu. On sieje także na drogę, między ciernie i na skałę.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - czerwiec 2023

Czytaj więcej...

Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli (Mt 10, 31)

W ostatnią niedzielę czerwca trzykrotnie słyszymy w liturgii słowa NIE BÓJCIE SIĘ. Jezus doskonale wie, co to strach, sam bał się aż do krwawego potu (por. Łk 22, 44). Film "Pasja" Mela Gibsona poruszająco pokazuje ten lęk i pokonanie go. To pierwsza ważna podpowiedź dla nas - lęk jest, przychodzi, ale można go pokonać! Syn Boży woła do Ojca, chroni się w Jego miłości i chociaż początkowo prosi o oddalenie kielicha, ostatecznie zdaje się na Jego wolę (por. Łk 22,42). Umocniony, gotowy wychodzi na spotkanie Judasza. Nie broni się, milczy, choć tyle Mu zarzucają i tak kłamią, i tak dręczą, Jego siła jest w zawierzeniu Ojcu i miłości do nas.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - maj 2023

Czytaj więcej...

Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata (Mt 28, 20)

Różni ludzie pojawiają się w ciągu dziejów, aby ogłaszać swoje hasła czy obietnice. Jezus gwarantuje, że pozostanie z tymi, którzy Mu uwierzyli. To dla nas zobowiązanie; przecież przekazuje On nam także władzę nauczania i uświęcania, i nie powinniśmy rezygnować z tych darów. Tylko Jego władza jest autentyczna i stabilna; jeśli jej zaufamy, zyskamy pewność swoich losów i losów świata. Kto wątpi w słowo Zbawiciela, jest zdany jedynie na własne sny, które na pewno nie wystarczą wobec wyzwań życia. Możemy z łaską Bożą zyskać przekonanie, że nie stajemy wobec nich sami, to daje nam siłę do podejmowania codziennych powinności.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - kwiecień 2023

Czytaj więcej...

Idźcie i oznajmijcie moim braciom:
niech udadzą się do Galilei,
tam Mnie zobaczą Mt 28, 10

(...) Mateuszowy opis (por. Mt 28, 8-15) pięknie wskazuje, że to niewiasty są pierwszymi, którym Chrystus się ukazuje (por. Mt 28, 9). W kulturze żydowskiej i rzymskiej to niemożliwe, tam tylko mężczyźni mieli władzę i rządzili. Kobiety spychane były z życia społecznego i nie dawano im rangi autorytetu. Jezus zaś ukazuje się najpierw niewiastom. Niektórzy mówią, że to dlatego, iż one trwały przy Jego ukrzyżowaniu (por. J 19, 25-27).

Czytaj więcej...